Rady a tipy

Vodní kámen

Usazeniy vápníku ve vodní soustavě kávovaru jsou nejčastější příčinou řady poruch. Tyto nejen negativně ovlivňují kvalitu espressa, ale také poškozují jednotlivé části presovače. V lepším případě jde o pouhé zanášení vodní cesty, které lze poměrně snadno odstranit provedením dekalcifikace. V horším případě může vlivem vodního kamene a jeho prorůstání na povrch součástky, dojík k trvalému poškození závitu či těsnosti obecně. Toto pak vede k výměně dílu jako celku a tedy k navýšení ceny opravy. Netěsnost způsobená zavápněním může být příčinou vzniku zkratu, trvalého poškození elektroniky kávovaru a elektrických součástek a v neposlední řadě může ohrozit zdraví a život obsluhy. Jedinou možnou prevencí je připojení přes změkčovač vody a důsledná péče o něj.

Img

Kávové usazeniny

Kávové usazeníny se vytváří na sítku páky a hlavy kávovaru, případně presovací jednotky. Dalším místem pravidelných usazenin je vnitřek páky. Zanesení (zalepení) sítka zapříčiňuje jeho neprůchodnost a tím je více namáháno čerpadlo a dochází k netěsnostem okolo páky či pákového mechanizmu. Kávové usazeniny se tvoří i ve všech dalších prostorách, kudy espresso kávovarem protéká. Všechny tyto usazeniny výrazně zhoršují kvalitu připravovaného nápoje a snižují životnost a spolehlivost přístroje.

Předejít jim můžete pravidelným denním čištěním, užíváním příslušného detergentu na odstraňování kávové sedliny a to nejen na sítka, ale i na páky a hlavy kávovaru.

 Vyzkoušejte také naše další produkty na těchto stránkách: