Fotografie závad

Zde můžete vidět několik ukázek poškození kávovaru vodním kamenem a další fotografie ze servisního střediska.

Grimac Eclisse 2 GR EVD
Rám kávovaru s elektroinstalací, motorem a čerpadlem. Veškeré demontované části - bojler, průtokové trubičky, ventily a elektroventily právě prochází kompletním chemickým čištěním, při kterém se odstraňuje vodní kámen.
Malý boiler pákového kávovaru
Koroze kovových částí kávovaru, především nosných rámů a kontaktů je zpravidla důsledkem neodborné manipulace či zapojení, zanedbané údržby, často spojené s pozdním řešením netěsnosti vodní soustavy. Koroze kontaktů může způsobit nefunkčnost přístroje, zkrat i ohrozit bezpečnost obsluhy či celé provozovny.
Samoobslužný automatický kávovar Opera - silně zavápněný a zkorodovaný v okolí boileru
Ani kvalitní automatický kávovar, kterému nevěnujete potřebnou péči, vám nebude dobře a dlouho sloužit. Opět klademe důraz na správné a pravidelné čištění, především dekalcifikaci. Automatické kávovary jsou konstrukčně výrazně složitější zařízení a tak je potřeba předem počítat s větším podílem času na provedené práci. Navíc u běžných domácích a kancelářských automatů je většina komponentů v plastovém provedení a tak je třeba brát v úvahu i jejich rychlejší opotřebování a náchylnost k mechanickému poškození.
Spirály boilerů kávovarů poškozené vodním kamenem
Topná tělesa - spirály. Vodní kámen může poškodit i velký pákový kávovar. Je důležité mít presovač vždy z řádu napojený přes změkčovač a ten pravidelně regenerovat. V opačném případě usazeniny naruší např. spirálu, která poté kávovar zkratuje a vy riskujete nákladnější opravu.
Vodní kámen na vyhřívací nádrži SGL Prima Bar
Nejvíce postiženým místem vlivem působení usazenin vodního kamene bývají vyhřívací nádrže.
Vodní kámen narušil těsnost vyhřívací nádrže
Vlastností usazenin vodního kamene je i to, že se po určitém čase protlačí přes těsnění nádrže. Tím dojde k jeho zdeformování, často i k narušení profilu nádrže a náklady na opravu následně narůstají nutností výměny celých dílů. Prevencí tomuto je pravidelné odvápňování.
Vodní kámen SGL III
Vyhřívací nádrž kávovaru SGL Prima Bar sestává z 19 dílů. V případě silného zavápnění mnohdy nejde bez poškození některých její částí ani rozebrat. Zbylé dílyi jsou navíc obvykle na povrchu vodním kamenem narušené či zdeformované. Oprava si pak následně vyžádá komlexnější výměnu dílů, což ji prodražuje.
Vodní kámen SGL IV
Opět ukázka opakovaně zanedbané provozní údržby. Na nádrži je patrné již jedno přetěsňování, nicméně zákazník nedbal rad, kávovar pravidelně neodvápňoval a po čase došlo ke stejnému poškození.
Vodní kámen SGL V
Při dlouhodobém zanedbávání provádění pravidelných dekalcifikací (odvápňování) dojde k prorostení vodního kamene spojem nádrže. Když je poté provedena dekalcifikace, je velmi pravděpodobné, že v tomto místě dojde k netěsnostem a oprava si vyžádá vyšší náklady. Pravidelné odvápňování Vám šetří náklady na servis!
Vyhřívací nádrž Saeco
Domníváte-li se, že automatický kávovar je pohodička a nic po vás nechce vyjma doplňování vody a zrnkové kávy, jste na omylu. Právě automatický kávovar potřebuje více péče než byste si mysleli. Tady je opět ukázka extrémně zarostlé vyhřívací nádrže vodním kamenem. Takhle to po čase vypadá, když jen mačkáte tlačítko volby kávy a ignorujete kontrolky či nápisy na display, které vás vyzývají k provedení čištění.
Vyhřívací nádrže Saeco - otevřené
Množství vyměněných vyhřívacích nádrží automatických kávovarů svědčí o tom, že uživatelé dekalcifikaci podceňují!
Wega Atlas 3 GR po vyčištění a odvápnění
Starší kávovar lze za určitých předpokladů celkem snadno repasovat. Je to v podstatě závislé od míry vaší ochoty do tohoto investovat a zvážit poměr ceny kompletní renovace vůči pořízení nového stroje. Při kompletní repasi dojde k úplné demontáži všech součástí kávovaru. Tyto jsou, dle typu a provedení, poté naloženy do příslušných detergentů a zbaveny nečistot. Kritické součástky u kterých nelze garantovat funkčnost ani po vyčištění jsou rovnou vyměněny za nové. Kávovar je následně zkompletován, seřízen a odzkoušen. Je třeba mít na paměti, že u každého repasu je ponechána, byla-li funkční, původní elektronika.
Wega Mininova provozovaná bez napojení na změkčovač vody
Největší škody zpravidla způsobí vodní kámen. Kávovar je proto potřeba mít vždy připojený přes změkčovač vody a o ten se řádně starat, tedy provádět pravidelné regenerace.
Zavápněná čerpadla
Čerpadla. Další součástkou přímo ohroženou špatnou provozní údržbou kávovaru je čerpadlo. I na něj má neblahý vliv vysoký obsah vápníku ve vodě. Časem pak může dojít k jeho zanesení a zatuhnutí. Čerpadla velmi trpí provozními odstávkami kávovarů (např. mimo sezonu) a s tím spojeným vyschnutím vodné soustavy, kdy často zatuhnou, právě vlivem usazenin vápníku a už se nepodaří je rozchodit.
Zavápněný boiler
Boiler pákového kávovaru je ohrožen vodním kamenem stejně jako vyhřívací nádrž automatického presovače. Vlivem usazeni se obaluje spirála uvnitř a zmenšuje objem. Přímým důsledkem tohoto je i vyšší spotřeba elektrické energie. Prorostení vodního kamene na povrch půže způsobit netěsnost příruby spirály a deformaci závitů pro usazení ventilů a sondy hladiny vody.

 Vyzkoušejte také naše další produkty na těchto stránkách: